Identifikácia kľúčových nízkych príznakov testosterónu a sledovanie správnej liečby môže mať výrazný vplyv na kvalitu života.

Dôvodom je najmä to, že duševné, fyzické a emocionálne zdravie je vysoko závislé na správnej funkcii hladín testosterónu.

Nedostatok testosterónu môže preto spôsobiť poruchu telesnej funkcie, často jemne, ako človek postupuje vo veku.

Toto zhoršenie sa môže prejaviť ako zdanlivo nezávislé ochorenia (únava, depresia, sexuálna dysfunkcia, bolesť chrbta, srdcové choroby atď.), Ktoré často prechádza bez povšimnutia.
Fyzické príznaky a symptómy
Rozmanité príznaky nízkeho testosterónu

Erektilná dysfunkcia (impotencia: neschopnosť vyvinúť alebo udržať erekciu)

Únava (nedostatok energie)

Svalová hmotnosť a sila (znížená)

Telesný tuk (zvýšený)

Bolesť chrbta

Vývoj osteoporózy (znížená kostná hmotnosť / hustota a zvýšené riziko fraktúr)

Riziko srdcového záchvatu (vyšší výskyt náhlej smrti)

Cholesterol (vysoký: najmä pomer LDL / HDL)

Žiaruvzdorná perióda sa zvýšila (čas na opätovný sex)

Počet spermií (znížená plodnosť)

Gynekomastia (vývoj mužských prsníkov)

Mentálne príznaky a príznaky

Zníženie libida (znížená sexuálna cesta)

Mozgová hmla (ťažkosti s koncentráciou)

Problémy s pamäťou

Emocionálne príznaky a príznaky

Depresia (smútok, beznádeje, zúfalstvo)

Motivácia a ambície (znížené)

Podráždenosť (zvýšený hnev, rozrušenie alebo strata trpezlivosti)