Ak by sme mali vybrať zoznam menších, ale každodenných činností, ktoré majú zvyčajne významný vplyv na život ľudí, bolo by to samotné čítanie. Deti, ktoré sa odmalička učia pravidelne čítať, majú veľkú výhodu v čítaní s porozumením a v celom rade ďalších činností.


To všetko sa im môže v živote len pozitívne vyplatiť. Dnes sa však vrátime trochu späť na časovú os a pozrieme sa na to, prečo je čítanie taká dôležitá činnosť.

Rozdiely v budovaní odlišnej slovnej zásoby

Ak chceme nájsť skutočne jedinečnú zručnosť, ktorú nemôžeme získať inak, je to slovná zásoba. Pritom najobľúbenejšie knihy väčšiny žánrov môžu ponúkať obrovské možnosti, pokiaľ ide o rozširovanie slovnej zásoby detí.

Vo všeobecnosti si ľudia môžu rozšíriť slovnú zásobu na základe dvoch najdôležitejších štatistických údajov. Ide o pasívnu slovnú zásobu, ktorú získavame čítaním a písaním. A potom aktívna slovná zásoba, ktorú získavame hovorením a počúvaním. Bez nich je rozšírenie slovnej zásoby jednoducho nemožné.

Podpora ranných fantázií

Fantázia je jednou z kategórií ľudského myslenia, ktorá sa právom považuje za najzložitejšiu a najkomplexnejšiu oblasť ľudskej mysle. Je to preto, že ľudia s cvičenou fantáziou si dokážu vytvoriť ucelený obraz na základe poznania kúska pravdy. Samotná knižná databáza obsahuje obrovské množstvo titulov, no zdá sa, že sa zameriava predovšetkým na detskú fantáziu.

Vyplnenie voľného času

Posledný bod sa netýka ani tak rozvoja zručností dieťaťa, ako skôr jeho duševného rozvoja. Je veľmi dôležité prebudiť v deťoch od útleho veku túžbu vyplniť svoj voľný čas. Čítanie naozaj dobrej knihy môže trvať celé dni a databáza kníh sa zdá byť nekonečná. Preto je čítanie užitočné nielen pre rozvoj, ale aj ako dobrá výplň času. Veľké množstvo nevyužitého voľného času, ako aj, naopak, žiadny voľný čas, môže potom viesť k tzv. patologickým sociálnym javom, ktoré môžu pre dieťa znamenať problémy v budúcom vývoji a živote v spoločnosti.