Akciový index je v podstate ukazovateľ, ktorý nám ukazuje, ako sa vyvíja cena určitého balíka akcií. Napríklad index S&P 500 sleduje výkonnosť 500 najväčších akciových firiem z USA.

Rovnakým spôsobom sa zbierajú údaje od rôznych spoločností z celého sektora alebo z časti trhu.

Akciové indexy trhu ukazujú kolísanie hodnoty súboru nástrojov, ktoré tvoria príslušný index, ako sú napríklad akcie alebo dlhopisy.

Indexy sa tiež líšia veľkosťou, pričom niektoré sledujú len niekoľko akcií a iné tisíce. Každý index slúži jedinečnému účelu, pretože rôzni investori sa zaujímajú o rôzne sektory.

Výkonnosť ekonomiky v jednom čísle

Akciové indexy môžeme definovať ako ukazovatele, ktoré sa snažia odrážať vývoj cien kótovaných cenných papierov, ktoré sú v ňom zoskupené. To znamená, že ponúkajú číselnú hodnotu, ktorá sa vypočítava podľa cien jednotlivých inštrumentov, ktoré tvoria index.

Každý index akciového trhu meria pohyb cien a výkonnosť akcií, ktoré tvoria tento index. To v podstate znamená, že výkonnosť akéhokoľvek indexu akciového trhu je priamo úmerná výkonnosti podkladových akcií, ktoré tvoria index. Zjednodušene povedané, ak ceny väčšiny akcií v indexe stúpnu, tento index ako celok tiež stúpne.

Akciový index bežne používajú investori ako benchmark na meranie výkonnosti svojho portfólia. Známe akciové indexy sú Dow Jones Industrial Average, Nikkei, S&P 500, Nasdaq Composite alebo populárny nemecký index DAX. Indexy sa taktiež používajú ako ukazovateľ výkonnosti ekonomiky danej krajiny.

Okrem týchto najznámejších indexov existuje množstvo iných indexov. Tie môžu odrážať výkonnosť akcií v krajine alebo sú indexy zamerané na daný segment ekonomiky (napríklad segment nehnuteľností alebo farmaceutického priemyslu). Niektoré indexy rozdeľujú veľké, stredné a malé spoločnosti do rôznych kategórií. Iné používajú investičné stratégie, ako je rast, hodnota alebo dividendové investovanie, aby si vybrali jednotlivé akcie.

Akciové indexy tvoria základ pre identifikáciu trhového vnímania správania firiem a ekonomiky.

Akciové indexy sa používajú aj na:

  • Profesionálne spravovanie investícii pomocou jasných výkonnostných benchmarkov.
  • Identifikovať vnímanie trhu voči správaniu firiem a ekonomiky.

Záver

Pre začínajúcich investorov je investícia do akciových indexov veľmi vhodná, pretože svoje peniaze takto investujú do viacerých spoločností.

Na investovanie do indexu stačí oveľa menšia suma peňazí ako keby ste akcie z indexu jednotlivo nakupovali.