Distribúcia tlačových správ je najefektívnejší a najrýchlejší spôsob sprostredkovania spravodajského obsahu médiám a cieľovému publiku prostredníctvom novinárov.

Každá organizácia, ktorá chce zvýšiť povedomie o značke alebo zlepšiť jej imidž – či už ide o malý podnik alebo etablovaný podnik – môže distribuovať tlačovú správu ako spôsob informovania širšej verejnosti. Táto jednoduchá, ale efektívna forma distribúcie obsahu sa často používa na dôležité oznámenia alebo zdôraznenie nového produktu alebo služby. Tlačové správy spadajú pod rubriku zarobených médií, čo sa týka publicity získanej skôr prostredníctvom propagačných prostriedkov než prostredníctvom platenej mediálnej reklamy.

Čo treba zvážiť pri distribúcii tlačovej správy?

  • Odoslanie tlačovej správy všetkým redaktorom a reportérom nemusí nevyhnutne znamenať, že bude mať široké pokrytie. 
  • Tlačová správa je zaujímavý text uverejnený na zlepšenie imidžu alebo reputácie osoby alebo subjektu, a nie na predajné a marketingové účely.
  • Aby sa posolstvá sprostredkovali prostredníctvom distribúcie tlačových správ, aby sa dostali k cieľovému publiku, mali by sa získať podrobné informácie o novinároch a oblastiach ich záujmu, mali by sa dodržiavať zásady zverejňovania kanálov, mali by byť známe obdobia zverejňovania a program treba dodržiavať.
  • Pri distribúcii tlačových správ by sa mali novinári zacieliť podľa ich odbornosti, mali by sa pripraviť segmentované zoznamy médií a spravodajské stránky, spravodajské portály a blogy by sa mali určovať podľa sektorov.