OverenaSpolocnost.sk spája konzultingové spoločnosti a ponúka jedným klikom zistiť finančný stav spoločnosti, s ktorou obchodujú.

V našom článku sa dozviete porovnania spoločností Ernst & Young,KPMG a overenaspolocnost.sk, ktorú prevádzkuje G Investment Group s.r.o.

Pripomíname, že audit (iné názvy: audit účtovnej závierky, audit účtovných výkazov, finančný audit; ak je robený len v rozsahu požiadaviek zákona, tak aj: štatutárny audit či zákonný audit) je analýza vykonávaná v nejakom podniku znalcom s cieľom vyjadriť podložený názor tohto znalca na presnosť a pravdivosť účtovnej závierky tohto podniku; z tejto analýzy prirodzene vyplýva aj overenie účtovných informácií podniku. Tento znalec je spravidla externá nezávislá osoba, vtedy hovoríme o externom audite.

Ernst & Young

Ernst & Young je mezinárodná sieť poradenských spoločností, ktorá poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby. Společně s PricewaterhouseCoopers, Deloitte a KPMG patrí do tzv. Velkej štvorky.

KPMG Slovensko spol. s r.o.

KPMG je globálna organizácia nezávislých členských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 145 krajinách a zamestnávame viac ako 236 tisíc ľudí, ktorí pracujú v členských spoločnostiach po celom svete. Nezávislé členské spoločnosti siete KPMG sú pridružené ku KPMG International Limited („KPMG International“), súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Každá členská spoločnosť KPMG je právne odlišný a samostatný subjekt. Na slovensku má až 300 zamestnancov

www.overenaspolocnost.sk – prevádzkovateľ G Investment Group s.r.o.

Spoločnosť ponúka audit účtovníctva a stavu spoločnosti. Tieto skutočnosti sú zverejnené a vždy vystavuje certifikát auditovaným spoločnostiam. Cena je na rozdiel auditu účtovnej záviery veľmi nízka. Je vhodná pre menšie spoločnosti.