Záujem mladých Slovákov o štúdium a jazykové pobyty z roka na rok rastie

Naša ekonomika je na vrchole a za posledných desať rokov nebolo toľko práce, ako je teraz. Napriek tomu, že nezamestnanosť stále klesá, na pracovnom trhu sú pozície, ktoré sa zamestnávateľom nedarí dlhodobo obsadiť.

Viaceré firmy hľadajú zamestnancov, ktorí ovládajú plynule aspoň jeden cudzí jazyk, hlavne anglicky a nemecky. Preto sa nemôžeme čudovať, že v dnešnej dobe si mladí ľudia vyberajú štúdium cudzích jazykov alebo odchádzajú študovať do zahraničia.

 Štúdium v zahraničí

 Viaceré medzinárodné jazykové agentúry pôsobiace u nás na Slovensku ponúkajú štúdium v zahraničí. Študovať na zahraničných stredných školách je pre tínedžerov veľkou životnou skúsenosťou. Nielenže sa naučia postarať sa sami o seba, ale sa aj zdokonalia v jazyku, ktorý majú záujem študovať. Žiť v prostredí, kde sa hovorí cudzím jazykom, môže byť zo začiatku náročné, no časom si určite každý z nich zvykne. Mladí ľudia sa rýchlejšie adaptujú na dané prostredie, rýchlejšie sa aj naučia hovoriť a vyslovovať cudzie slová. Navyše sa zdokonalia aj v písaní, keďže v školách bude potrebné písať v cudzom jazyku.

Štúdium v zahraničí im umožní nadviazať zaujímavé kontakty, stretnúť významných ľudí žijúcich v danej krajine a hlavne spoznať novú kultúru a nové tradície. Žiť nejaký čas v zahraničí je dobrá škola pre všetkých. Ak máte dieťa, ktoré onedlho pôjde na strednú školu, pripravte mu lepšiu budúcnosť a prihláste ho na štúdium v zahraničí. Nerobte to však bez jeho vedomia.

Prázdninové pobyty pre deti a mládež 

Ak nechcete svoje dieťa pustiť na tak dlhú dobu do sveta, môžu vás zaujať prázdninové pobyty pre mládež. Vášmu dieťaťu spríjemnite letné prázdniny tým, že mu dovolíte absolvovať prázdninový pobyt pre mládež. Na takéto prázdniny vaši potomkovia určite nezabudnú!

Zažijú veľa dobrodružstva, zábavy. Spoznajú históriu a geografiu krajiny. Prekonajú strach hovoriť s niekým v cudzom jazyku.

Záujem mladých Slovákov o štúdium a jazykové pobyty z roka na rok rastie. Nasledujúce roky bude veľký dopyt po mladých ľuďoch, ktorí vedia cudzie jazyky.

Pripravte sa (svoje deti) na lepšiu budúcnosť a nájdite si skúsenú medzinárodnú jazykovú agentúru, ktorá vám sprostredkuje štúdium/ pobyt v zahraničí.